Kinderopvang Sint-Lievenspoort biedt een brede waaier aan opvangmogelijkheden voor kinderen tussen 0 en 12 jaar!

Kinderen van 0 tot 3 jaar worden opgevangen in het kinderdagverblijf.

Voor gezinsopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, kan u terecht bij de dienst voor onthaalouders.

Zodra uw kinderen naar school gaan, kunnen zij in de vakantie terecht in de buitenschoolse opvang.

De ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken van het kind en zijn onze partners. Via een voortdurende samenspraak proberen we ons op elkaar af te stemmen. Dit bevordert de veiligheid bij het kind en vormt de basis voor zijn verdere ontwikkeling.

Wij willen opvoeden tot zelfbewustzijn en verbondenheid met respect voor verschil. Dit is een belangrijk thema in onze werking. Aldus willen we vooroordelen voorkomen. De kinderen leren van jongs af aan rekening houden met kinderen die ‘anders’ zijn. Ze leren zich hechten, leren sociale omgangsregels en leren samen spelen.

We werken onder andere samen met vier partners op de campus Sint-Lievenspoort, zijnde het revalidatiecentrum, de thuisbegeleidingsdienst, het buitengewoon kleuter-, lager en geïntegreerd onderwijs en het Medisch Pedagogisch Instituut.